имети

име̏ти, и̏мем = звати се именом: У меја̏ну три девојке / Је̏ну и̏ме Љубичи̏ца, / Дру̏гу и̏ме Грличи̏ца, / Тре̏ћу и̏ме Гонџе-Ља̑ље. (н. п.) Па за меја̏на. И са се: Како се име̏ше о̏тац гу За̑мфири?

Цитат

Димитрије (1882-1960) Чемерикић, “имети,” препис.орг, приступљено 27.02.2024., http://www.prepis.org/items/show/11932.

Транскрибуј овај запис

  1. DC.ZRP.Ii10473.jpg
  2. DC.ZRP.Ii10474.jpg

Подели преко друштвених мрежа

Метаподаци

Наслов: имети
Аутор: Чемерикић, Димитрије (1882-1960)
Извор: Збирка речи из Призрена
Опис: Листић је део рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића, коју је аутор између 1950. и 1960. године предао Институту за српскохрватски језик САНУ као грађу за Речник српскохрватског књижевног и народног језика.
Датум: Прва половина 20. века
Издавач: Центар за дигиталне хуманистичке науке
Институт за српски језик САНУ
Носилац ауторских права: Српска академија наука и уметности
Лиценца: Creative Commons Ауторство - Некомерцијално 3.0 Србија
Медиј: image/jpeg
Опсег: 1787 x 796 px
Предметна одредница: српски језик
лексика
призренско-тимочки дијалекат
Језик: sr
Идентификатор извора: DC.ZRP.Ii10473