Збирка речи из Призрена
20285 записа y овој збирци

Метаподаци

Наслов: Збирка речи из Призрена
Аутор: Чемерикић, Димитрије (1882—1960)
Опис: Збирка речи из Призрена коју је Димитрије Чемерикић сакупио, обрадио и 1950. г. предао тадашњем Институту за српскохрватски језик САНУ као грађу за Речник српскохрватског књижевног и народног језика.
Датум: Прва половина 20. века
Приређивачи дигиталног издања: Петровић, Снежана (1965-)
Тасовац, Тома (1974-)
Датум дигиталног издања: 10. октобар 2013.
Издавач: Центар за дигиталне хуманистичке науке
Институт за српски језик САНУ
Етнографски институт САНУ
Носилац ауторских права: Српска академија наука и уметности
Лиценца: ​Creative Commons Ауторство - Некомерцијално 3.0 Србија​
Медијум: image/jpeg
Предметна одредница: српски језик
лексика
призренско-тимочки дијалекат
Језик српски
Идентификатор извора: ISBN 978-86-82873-43-3
http://prepis.dev/plugins/Dropbox/for-web/DC.ZRP.Cc10001.jpg

Цава

http://prepis.dev/plugins/Dropbox/for-web/DC.ZRP.Cc10002.jpg

цаја