Збирке Института за српски језик САНУ

У Институту за српски језик САНУ чува се преко 350 збирки речи различитог обима – од неколико десетина па до више хиљада, чак десетина хиљада речи. Оне су део грађе за Речник српскохрватског књижевног и народног језика, који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ. Рад на сакупљању лексичког блага српског језика отпочео је још половином XIX века. Сви уникатни рукописи драгоцени су споменици српске материјалне и духовне културе.

 ЗБИРКА РЕЧИ ИЗ ПРИЗРЕНА

Збирка речи из Призрена коју је Димитрије Чемерикић сакупио, обрадио и 1950. г. предао тадашњем Институту за српскохрватски језик САНУ као грађу за Речник српскохрватског књижевног и народног језика.

Збирке Етнографског института САНУ

Широку изворну основу архивске грађе из Призрена чине етнографски теренски записи: фише, фотографије, негативи, магнетофонске траке, рукописи, географске и топографске карте, нотни записи и музикалије, које су у периоду од 1952-57 сакупили истраживачи Етнографског института Српске академије наука и уметности. Мултидисциплинарни садржај грађе обухвата социјалну, материјалну и духовну културу на подручју некадашњег Призрена.

 ТЕРЕНСКИ ЗАПИСИ

Рукописну збирку фиша сакупио је у Призрену истраживачки тим сарадника Етнографског института САНУ и предао као грађу за писање монографије „Призрен-монографско проучавање града Призрена.”

 ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА

Збирка фиша у рукопису садржи податке о пореклу становништва у граду Призрену и спискове породица.

 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА

Збирка Етнографског института САНУ се састоји од фотографија сеоске и градске архитектуре, панораме Призрена, народне ношње, накита, свадбених обичаја.