Порекло становништва
3499 записа y овој збирци

Метаподаци

Наслов: Порекло становништва
Аутор:
Опис: Збирка фиша у рукопису садржи податке о пореклу становништва у граду Призрену и спискове породица.
Датум: 1954-1957
Приређивачи дигиталног издања:
Датум дигиталног издања:
Издавач: Центар за дигиталне хуманистичке науке
Етнографски институт САНУ
Носилац ауторских права: Етнографски институт САНУ
Лиценца: Creative Commons Ауторство - Некомерцијално 3.0 Србија
Медијум:
Предметна одредница:
Језик sr
Идентификатор извора: EIB.Z1
Витошевићи

Витошевић

http://prepis.org/files/bunar/EIB.Z1.KI.p.0002.jpg

Благојевић