Писарница | Транскрибуј страну

абер

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

а̏бер, абе̏ра м 1. глас, вест, одговор. - ... Али ако не донесете абер од паше док ми ручамо ..., ми ћемо почети рушити цркву." М.М. Веселиновић: Поглед кроз Косово, 1895, 42. Прати̏ја а̏бер ћи ће до̑ђе. Че̏кам а̏бер од њега. 2. измишљена, неистинита вест, вест која потиче из рекла-казала, из оговарања, патка. - Душа и свет гу је да носе абере по ма̑ле. 3. фиг. појам. - Ре̏ко му, а̏ма о̑н ни а̏бер се не̏ у̏чини. И̏ч а̏бер нема за то̑ј.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]