Писарница | Транскрибуј страну

абдесана

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

абдеса̑на, -е 3 п.ј. као 2 1. врста умиваоника израђеног од дасака; по кућама а. је рађена на чардацима; а. је било и по хановима; И̏ди, о̏ми се на абдеа̑ну. 2. нужник: Смрди абдеса̑на, ка̑ да ће ки̏ша. О̏тиде, да про̏стиш, до абдеса̑не. По Гл. Елезовићу реч је персиска.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]