Писарница | Транскрибуј страну

абдес

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

а̏бдес, абде̏са м исламски верски пропис да верници, пре сваке молитве, оперу водом лице, врат, уши, руке и ноге; у употреби је уз глаголе узети и узимати. - У̏зе а̏бдес, па о̏тиде у џами̏ју. Ту̏рци не кла̏њаф док не у̏знеф а̏бдес. Узи̏маф а̏бдес на че̏шме. Коли̏ко моли̏тве, толи̏ко абде̏са. По Гл. Елезовићу реч је персиска.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]