Писарница | Транскрибуј страну

абаџија

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

абаџи̏ја,-е 3 п.ј. као 2 м кројач одеће домаћег кроја од грубог сукна - клашње: "А у опште сећам се да је било свега око сто- тину чланова. Међу њима ..., Лука Мурић, абаџија, ..." П.Костић: Просветно-културни живот ... 1933,88. - Ко̏му си ре̏ка, Андре̏је абаџи̏је ли? Реч је турска.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]