Писарница | Транскрибуј страну

абаџиница

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

абаџини̏ца, -е 3 п.ј. као 2 ж абаџиска радња, дућан. - Абаџини̏ца му је у Шадрван. - Е̏не га у Ристи̏ну абаџини̏цу. Искочи̏ја на сам се̏бе, отвори̏ја абаџини̏цу.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]