Писарница | Транскрибуј страну

абаџилък

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

абаџи̏лък, абаџилъ̏ка м абаџиски занат. абаџиско занимање. - Изучи̏ја абаџи̏лък. Извади̏ја де̏те от чко̏ле и да̑ја га на абаџи̏лък. И од абаџилъка ди̏га ру̏ке. Реч је турска.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]