Писарница | Транскрибуј страну

абаџикин

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

абаџи̏кин, абаџики̏на, -ки̏но 1. п. мн. за све родове абаџики̏не присвојни придев од абаџи̏ка. - Би̏ја је и абаџи̏кин зет Три̏фа. Абаџики̏но уну̏че извади̏ло сипани̏це. Абаџики̏не де̏ца врло су со̏јсуз.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]