Писарница | Транскрибуј страну

абаџика

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

абаџи̏ка,-е 3 и 5 п.ј. као 2 ж. абаџијина жена. - Ми̑лка абаџи̏ка ми ре̏кла. - Мо̏ри, абаџи̏ке до̏ма ли си? - Пасторки̏ња гу је, абаџи̏ке, о̏на, не̏ гу је ће̏рка.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]