Писарница | Транскрибуј страну

Абазов

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

Аба̑зов, Абазо̏ва, зо̏во присвој. придев од А̏баз, употребљен за презиме: "У Кориши, у кући ... Стојка Алексића расла је његова ћерчица Јованка, у коју се загледао Бећир Абазов, зликовац из ... села Кабаша". П.Костић: Просветно-културни живот ... 1933, 169.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]