Писарница | Транскрибуј страну

Абаз

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

А̏баз, Аба̑за м 1. муслиманско м. име. — А̏баз Љу̏ма, некадањи пудар у Призрену.

2. м. име употребљено за презиме. — ,,Од присутних Кабашама осуђени су ..., а од осутних: Сељман Абаз, ... Бећи́р Абаз ...” П.Костић Црквени живот православних Срба у Призрену ... 1928,143.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]