Писарница | Транскрибуј страну

а на

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

а на̏, а на̏, узвик, као нека врста заповедања детету кад га мати, или ко други, успављује, а оно неће да заспи, или када се оно тргне иза сна па почне плакати. - А на̏, а на̏, спи̑, е̏те гу, и̏де бабу̏чка да те изе̏де (па за појачавање ове плашње лупне који пут о прозор, даску, или друго што, што изазива лупу).

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]