Писарница | Транскрибуј страну

Абас

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

Абас, 1 к. у Призрену. Шиптари. Доселили из Сев. Албаније пре 30-40 год. као зидари — мајстори.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]