Писарница | Транскрибуј страну

шућ пућ

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

шу̏ћ пу̏ћ - у загонеци: Шућ пућ иза врата кућна (одгонетљај - метла).

П. Костић; Пословице итд, 137

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]