Писарница | Page Revision | Транскрипција

Пријави се у Писарницу | Новије измене | View item | View file | Транскрибуј страну | View history

абаџија

http://prepis.dev/files/bunar/abadzxija.jpg

Revision as of 26.12.2017. 16.23.44, edited by Андријана Спасић

абаџи̏ја,-е 3 п.ј. као 2 м кројач одеће домаћег кроја од грубог сукна - клашње: "А у опште сећам се да је било свега око сто- тину чланова. Међу њима ..., Лука Мурић, абаџија, ..." П.Костић: Просветно-културни живот ... 1933,88. - Ко̏му си ре̏ка, Андре̏је абаџи̏је ли? Реч је турска.