Писарница | Page Revision | Транскрипција

Пријави се у Писарницу | Новије измене | View item | View file | Транскрибуј страну | View history

абаџиница

http://prepis.dev/files/bunar/abadzxinica.jpg

Revision as of 26.12.2017. 16.46.13, edited by Андријана Спасић

абаџини̏ца, -е 3 п.ј. као 2 ж абаџиска радња, дућан. -Абаџи- ни̏ца му је у Шадрван. -Е̏не га у Ристи̏ну абаџини̏цу. Искочи̏ја на сам се̏бе, отвори̏ја абаџини̏цу.