Писарница | Revision Difference | Транскрипција

Пријави се у Писарницу | Новије измене | View item | View file | Транскрибуј страну | View history

абаџиница

http://prepis.dev/files/bunar/abadzxinica.jpg

Revision as of 26.12.2017. 16.46.13
edited by Андријана Спасић
Revision as of 26.12.2017. 16.47.38
edited by Андријана Спасић
Ред 1: Ред 1:
абаџини̏ца, -е 3 п.ј. као 2 ж абаџиска радња, дућан. -Абаџи-
+
абаџини̏ца, -е 3 п.ј. као 2 ж абаџиска радња, дућан. - Абаџини̏ца му је у Шадрван. - Е̏не га у Ристи̏ну абаџини̏цу. Искочи̏ја на сам се̏бе, отвори̏ја абаџини̏цу.
ни̏ца му је у Шадрван. -Е̏не га у Ристи̏ну абаџини̏цу. Искочи̏ја на сам се̏бе, отвори̏ја абаџини̏цу.
+

Revision as of 26.12.2017. 16.47.38

абаџини̏ца, -е 3 п.ј. као 2 ж абаџиска радња, дућан. - Абаџини̏ца му је у Шадрван. - Е̏не га у Ристи̏ну абаџини̏цу. Искочи̏ја на сам се̏бе, отвори̏ја абаџини̏цу.