Писарница | Revision Difference | Транскрипција

Пријави се у Писарницу | Новије измене | View item | View file | Транскрибуј страну | View history

а на

http://prepis.dev/files/bunar/a_na.jpg

Revision as of 26.12.2017. 15.42.26
edited by Андријана Спасић
Revision as of 27.12.2017. 13.55.28
edited by Андријана Спасић
Ред 1: Ред 1:
а на̏, а на̏, узвик, као нека врста заповедања детету кад га мати, или ко други, успављује, а оно неће да заспи, или када се оно тргне иза сна па почне плакати. - А на̏, а на̏, спи̑, е̏те гу, и̏де бабу̏чка да те изе̏де (па за појачавање ове плашње лупне који пут о прозор, даску, или друго што, што изазива лупу) .
+
а на̏, а на̏, узвик, као нека врста заповедања детету кад га мати, или ко други, успављује, а оно неће да заспи, или када се оно тргне иза сна па почне плакати. - А на̏, а на̏, спи̑, е̏те гу, и̏де бабу̏чка да те изе̏де (па за појачавање ове плашње лупне који пут о прозор, даску, или друго што, што изазива лупу).

Revision as of 27.12.2017. 13.55.28

а на̏, а на̏, узвик, као нека врста заповедања детету кад га мати, или ко други, успављује, а оно неће да заспи, или када се оно тргне иза сна па почне плакати. - А на̏, а на̏, спи̑, е̏те гу, и̏де бабу̏чка да те изе̏де (па за појачавање ове плашње лупне који пут о прозор, даску, или друго што, што изазива лупу).